BUŁGARIA

Bułgaria to różnorodność, którą znamy – od kilku dziesięcioleci Polacy wypoczywają w tym nie tak odległym kraju. Wybrzeże Morza Czarnego, malowniczo skaliste na północy, rozległe i piaszczyste w rejonie Złotych Piasków i Słonecznego Brzegu, na południu stykające się z górami, gościnni gospodarze oraz porównywalny ze śródziemnomorskim klimat – oto zalety Bułgarii.
Historia to bogactwo pozostałości z czasów rzymskich i bizantyjskich.Współczesność to urokliwe monastery i tureckie meczety – liczna mniejszość turecka zamieszkuje ten wyjątkowy kraj. Bułgarzy po prawie pięciu wiekach niewoli tureckiej ocalili swoją tożsamość: codzienna obyczajowość, bogaty folklor,rzemiosło, rękodzieło, a do tego wola opierania się przeciwnościom losu czynią ten naród niepowtarzalnym.Niepowtarzalna , jak na Słowian, jest uroda Bułgarów – wywodzą się oni z połączenia plemion słowiańskich z przybyłymi w VII wieku ludów z Azji Mniejszej. Pod wodzą chana Asparucha powstało pierwsze państwo bułgarskie.
Bułgarzy do dziś posługują się cyrylicą – alfabetem wprowadzonym przez słowiańskich apostołów, jak nazywano braci Cyryla i Metodego. Alfabet ten jest jednym z trzech unijnych alfabetów: wraz z łacińskim i greckim. Styl życia Bułgarów łączy tolerancję, otwartość, pracowitość i niepoddawanie się problemom.
Naród bułgarski uchodzi za jeden z najbardziej tolerancyjnych wśród narodów krajów postkomunistycznych.W codziennym życiu Bułgarzy, ci z prowincji, wierni są ludowej symbolice, jak choćby zwyczajowi wieszania na drzewach 1 marca biało-czerwonych sznureczków , tzw. martenicy – symbolu płodności. Osoba obdarowana takim prezentem powinna spodziewać się szczęścia, zdrowia i powodzenia w życiu. W miastach od maja do września królują festiwale: muzyki, tańca, śpiewu chóralnego,filmu,sztuki – mają one urozmaicić turystom wypoczynek. Są one wizerunkiem kultury tego kraju. Sławią jego specjalności – festiwal róż czy festiwal jogurtu to imprezy promujące potencjał tego niegdyś rolniczego kraju. Bułgaria jest bowiem ojczyzną jogurtu i wiedzie prym w światowej produkcji olejku różanego!

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ W BUŁGARII:


wystąpił błąd - prosimy spróbować ponownie